Služby

Poskytujeme komplexné riešenia - počnúc návrhom logotypu, cez vytvorenie CI, prípravu rôznych druhov tlačovín, propagačných materiálov a predmetov, realizáciu výlepov áut alebo bilboardov po realizácie interiérov a výstavných expozícií. Zaoberáme sa aj tvorbou obalového a produktového dizajnu. Spolupracujeme s rokmi overenými subdodávateľmi, čo nám umožňuje dodať klientovi hotové riešenia na kľúč.

Grafický dizajn

 • Logotypy a grafické symboly.
 • Grafické vizuály (Corporate Identity).
 • Dizajn manuály.
 • Firemné tlačivá (vizitky, hlavičkový papier, prospekty, brožúry, katalógy, výročné správy, kalendáre, plagáty, ...).
 • Vizuálne komunikátory (plagáty, pútače, billboardy, nálepky, ...).
 • Obalový dizajn (obaly výrobkov, etikety, ...).
 • Inzertné kampane.
 • 3D vizualizácie.

Produktový dizajn

Návrh dizajnu produktu podľa špecifikácií klienta - kompletné alebo fázové výstupy:
 • Koncepčné riešenia.
 • Funkčné a ergonomické štúdie.
 • Výtvarnotechnické návrhy tvarového, materiálového a farebného riešenia produktu.
 • 3D vizualizácie.
 • Technické dokumentácie.
 • Modely.
 • Prototypy.

Produktový dizajn

Návrh dizajnu produktu podľa špecifikácií klienta - kompletné alebo fázové výstupy:
 • Koncepčné riešenia.
 • Funkčné a ergonomické štúdie.
 • Výtvarnotechnické návrhy tvarového, materiálového a farebného riešenia produktu.
 • 3D vizualizácie.
 • Technické dokumentácie.
 • Modely.
 • Prototypy.

 

Návrhy a realizácie interiérov

Návrhy a realizácie predmetov drobnej architektúry.

Výtvarnotechnické návrhy atypických prvkov

 • Dispozičné riešenia.
 • Materiálové, farebné a technické riešenia.
 • Nábytok a zariadenie.
 • Osvetlenie.
 • Atypické interiérové prvky.
 • Štúdie.
 • 3D vizualizácie

 

Reklama

 • Výroba grafiky zo samolepiacich fólií.
 • Reklamné tabule, billboardy, bannery.
 • Reklamné predmety.
 • Nálepky.
 • Polepy vozidiel.
 • Exteriérové a interiérové informačné systémy.
 • Svetelné reklamy.
 • Veľkoformátová tlač.

 

Návrhy a relizácie výstavných expozícií

Realizovali sme výstavné expozície na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Poľsku a Maďarsku.
Za niektoré z nich získali naši klienti aj ocenenia:

Cena za najkrajšiu expozíciu

expozícia spoločnosti TRUMPF Slovakia s.r.o., Košice
Medzinárodný strojársky veľtrh 2010 - Agrokomplex Nitra

Cena za najkreatívnejšiu expozíciu

expozícia spoločnosti Dividend Manufacturing, a.s., Banská Štiavnica
Medzinárodná výstava nábytku, bytových doplnkov a bytového designu MODDOM 2002 - Incheba, Bratislava.

 

Realizácie expozícií na výstavách a veľtrhoch:
 • Nábytok a bývanie / Nitra
 • Medzinárodný strojársky veľtrh / Nitra
 • ELOSYS - Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií / Trenčín
 • AUTOMATICON - International Fair for Industrial Automation / Warszawa
 • MAGYARREGULA - Industry-Informatics-Automatics / Budapest
 • ELECTRONICA - International Trade Fair for Electronic Components, Systems and Aplications / München
 • AMPER - Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace / Brno, Praha